JARNÍM ŠLUKNOVSKEM  14. - 18. 04. 2022

 VÝSLEDKY:
 
112 km
 58 km
 40 km


PROPOZICE REGISTRACE STARTOVNÍLISTINA
  
 
 MAPAKONTROLNÍCH BODŮ

 Na trase budou umístěné kontrolní body.
 - hlavní kontroly časomírou s obsluhou
 - samoobslužné kontroly s barevnou fixou
 - tajné kontrolní body na kterémkoliv místě natrase (vždy s obsluhou)
  Účastník je povinen si zaznamenávat průchodkontrolními body do kontrolní karty.
  V případě vynechání kontrolního bodu, neboneodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, budeúčastník
  diskvalifikován,  ve výjimečných případechmůže organizátor místo diskvalifikace za chybějícíkontrolu udělit
  pouze penalizaci v řádu hodin.
  Posouzení konkrétní situace je vždy naorganizátorovi.


 
 OFICILÁNÍ MAPY TRAS

  112 km
  58 km
  40 km
  24 kmAUTOBUSMIKULÁŠOVICE - PRYSK
Prosíme všechnyzájemce o autobus v pátek ráno z Mikulášovic v 6:30 nastart do Prysku aby se nahlásli
na email: egon.w@seznam.cz nebo SMS  
+420 728 254 009

 PROGRAM 2022:

 čtvrtek 14. duben 2022
  STOVKA JARNÍM ŠLUKNOVSKEM
  cca 112 km / 4500 m+ 
 
 start: čtvtek 14.4.2020 ve 23:15  NovýBor, želzniční stanice
  cíl: Mikulášovice,Slovanský dům (v pozdních nočních až ranních hodináchcíl přesunut do tělocvičny ZŠ)

  pátek15. duben 2022
  ŠEDESÁTKA JARNÍM ŠLUKNOVSKEM
  cca 58 km / 2400 m+ -

  start: pátek 15.4. 7:00  - 10:00 Prysk -Horní Prysk, kiosek u požární nádrže
  
cíl: Mikulášovice, Slovanský dům(v pozdních nočních až ranních hodinách cíl přesunut dotělocvičny ZŠ)

  KRATŠÍ TRASY

  cca 40 km / 1500 m+
  cca 24 km / 1000 m+
  start:  pátek 15.4. 7:00  -11:30 Prysk - Horní Prysk, kiosek u požární nádrže
  
cíl:  Rybniště, bufet - smíšené zboží ukostela pátek 15.4. do 20:00 hod